• White Facebook Icon
Teredo

Teredo ApS

CVR: ​33096275​

Jimmi Oddersborg

Østergade 34a

5900 rudkøbing

JO@TEREDO.DK

TLF +4520455545


JO@TEREDO.DK 
TLF +4520455545

© 2017 copyright by KN Design.

Pæleorm

Pæleorm er havnetræværkets værste fjende 
- og i vækst

Renere havvand og stigende vandtemperatur har betydet langt bedre livsbetingelser for pæleorm og derfor en nærmest eksplosiv udvikling af pæleormsangreb på maritimt træværk. Fra havne i både Danmark* og udlandet rapporteres om dette voksende problem.

Pæleormen er trods sit navn et krebsdyr, der ernærer sig af cellulose - træværkets primære bestanddel. Ormene udklækkes i milliontal og føres med vandstrømmen forbi træværket, hvor de sætter sig fast og hurtigt æder sig dybt ind i træet, hvor festmåltidet for alvor begynder. En træpæl ædes således op indefra uden synlige tegn på overfladen, og ofte opdages et pæleormsangreb først, når trækonstruktionen bryder sammen med en kostbar og uforudset reparation og udskiftning af dyrt træværk til følge.

En ubehandlet træpæl kan ædes op på ganske få år - selv hårdt træ som azobé, basralocus og greenheart kan angribes og undermineres over en kortere årrække**. Der findes adskillige dokumenterede eksempler på f.eks. azobé, der på mindre end seks år har været hårdt angrebet af pæleorm.

* Dansk Hydraulisk Institut
** Træteknik ved Teknologisk Institut

Typer af pæleorm

Ved de danske kyster findes tre arter:

Den største Teredo norvegica findes normalt kun ved Jyllands vestkyst. Den vokser hurtigere end de andre og kan på kortere tid ødelægge det angrebne træ, men den er heldigvis sjælden.

Den almindeligste ved vestkysten er Teredo megotara, der dog også er fundet enkelte steder ved Frederikshavn.

Teredo navalis er udbredt i de indre danske farvande undtagen i Østersøen syd for Amager og øst for Falster. Den kan leve i vand med lavere saltindhold end de to andre arter.

Teredo navalis

Pæleorm eller ej- miljøet skal skånes

Pga stadig strengere krav til præparaters miljøbelastning forbydes i dag flere og flere af de traditionelle træbeskyttelsesmidler med dokumenterede miljøproblemer - og med god grund. Den danske stat viser her vejen for en generel europæisk og amerikansk holdningsændring. Problemet er naturligvis, at dette så har betydet endnu voldsommere pæleormsangreb - kombinationen af forbedrede livsbetingelser for pæleorm og begrænsede bekæmpelsesmuligheder har givet en kraftig vækst i angreb.

Teredo tilbyder som de eneste en miljømæssigt skånsom behandling af maritimt træværk - som samtidig er effektiv mod pæleorm.

Det ligner en skulptur men er et stykke træværk, der har været udsat for voldsomme pæleormsangreb

PDF om beskyttelse