• White Facebook Icon
Teredo

Teredo ApS

CVR: ​33096275​

Jimmi Oddersborg

Østergade 34a

5900 rudkøbing

JO@TEREDO.DK

TLF +4520455545


JO@TEREDO.DK 
TLF +4520455545

© 2017 copyright by KN Design.

Behandling af angrebet træ

Sæt en stopper for pæleormsangreb i maritimt træværk 
med TeredoSTOP

Baseret på to patentbeskyttede teknologier (patent pending) tilbyder Teredo Marine Protection som de eneste en miljømæssigt skånsom behandling af maritimt træværk - og som samtidig er effektiv.

Nu kan både nyt og allerede installeret træværk behandles effektivt og miljømæssigt forsvarligt med to helt nye og patenterede teknologier - med en deraf markant forlængelse af træets levetid som resultat. Produktet forventes endeligt godkendt til brug i nær fremtid.

Om TeredoSTOP

TeredoSTOP (patent pending) er udviklet af TeredoMarineProtection og er et miljømæssigt skånsomt præparat.

TeredoSTOP er testet i samarbejde med Teknologisk Institut mht præparatets virkning over for pæleorm, udvaskningsgrad og miljøpåvirkning med et godt resultat.

TeredoSTOP er baseret på aktive komponenter, der er miljømæssigt skånsomme og mærket som sådan på EU-plan.

En nylig lovændring har imidlertid nødvendiggjort en fornyet godkendelse, der forventes at foreligge snarligt.

Behandlingen er skånsom, effektiv og enkel

Figur 1:

- Der bores hul fra toppen af pælen

- Et galvaniseret jernrør monteres i toppen af pælen

Figur 2:

- Det patenterede præparat TeredoSTOP trykkes gennem pælen ved et let overtryk

- Det galvaniserede jernrør lukkes med hætte

Figur 3:

- Hele pælen er nu gennemvædet af TeredoSTOP. Eksisterende pæleormsangreb stoppes og fremtidige angreb forhindres.

Teredo behandlingsforløb

1. Tilstandsrapport
Med ultralydsudstyr måles træets tilstand præcist. På denne baggrund udarbejdes detaljeret tilstandsrapport samt anbefalinger til behandling.

2. Første gangs behandling med TeredoSTOP
Med behandling følger en garanteret 5-årig forlængelse af det behandlede træværks levetid. Prisen for behandling afhænger af de aktuelle forhold. Sammenlignes udgiften pr. år for udskiftning af ødelagt træværk med prisen pr. år for et Teredo behandlingsforløb, vil havnen typisk spare 25-35%.

3. Efterbehandling med TeredoSTOP
Er træværket først behandlet med TeredoSTOP, kan levetiden udvides betydeligt, når garantiperioden er udløbet med regelmæssig efterbehandling med TeredoSTOP.

Serviceaftale
Teredo tilbyder en brugervenlig serviceaftale, hvor havnen automatisk mindes om den optimale timing for både førstegangsbehandlinger efter tilstandsrapport samt efterbehandlinger. Aftalen er fleksibel og tilrettes havnens behov.

Få et tilbud uden beregning

Teredo Marine Protection foretager uden beregning en opmåling af mængden og typen af træværk, der ønskes behandlet. Efterfølgende gives et fast tilbud på den konkrete opgave.

Figur 1

Figur 2

Figur 3

På ganske få år kan pæleormsangreb underminere havnens træværk. De fire fotografier viser en angrebet pæl på forskellige vanddybder.